KONSTEN ATT TA VINNANDE BILDER

Ur ”Konsten att ta vinnande bilder” av författaren, fotografen mm Göran Segeholm.

– Folk tyckte att de hade gjort allting rätt enligt böckerna, och fått beröm av andra för sina bilder, ”och så gick något oskarpt skit och vann”, tyckte de. Göran kom fram till att missförstånden antagligen byggde på att människor har olika sätt att se på bilder och att man kunde dela in dem i tre huvudkategorier.

  • Den första är de hantverksmässiga. De tänker praktiskt och ser tävlingen som en fotograftävling. De bedömer bilderna efter hur skicklig fotografen är.
  • Den andra typen är de dokumentärt orienterade. De är intresserade av vad bilden kan berätta om verkligheten, och struntar totalt i hantverket.
  • Den tredje gruppen är de budskapsorienterade. De bedömer bilden efter vad den väcker hos mottagaren. Den kan vara tekniskt dålig, men om den förmedlar känslor, ställer frågor eller har ett viktigt budskap så har den ändå någonting.

Viken är du? Och hur ska du göra med årets KM-bilder, är strategin satt redan?

Om du är sugen på att läsa mer så finns den att köpa på t.ex. Bokus.