Om SFF

Söderköpings Fotoförening

Foto, Martin Wallberg

Vi gör gemensamma utflykter och resor till fotomässigt intressanta mål, mässor, studiebesök och utställningar etc. På senare år har vi besökt bl.a. Öland, Skåne, Stockholms skärgård och Gotland och inom närområdet bl.a. Roxen runt, Harstena, Ekön och fotat bisonoxar på Rällinge gård. Då tar vi gärna med matsäck och övriga familjen.

Vill du tävla med dina bilder? Tävlingsverksamheten inom klubben innefattar KM. En extern bild-bedömare, enskild eller grupp, utser då klubbmästare i tre olika klasser. Enskilda medlemmar samt föreningen deltar i även i externa tävlingar. Vi bedömer bilder åt andra fotoföreningar.

Du vill kanske visa upp dina bilder för andra än den närmaste kretsen. Därför anordnar vi utställningar på olika restauranger och föreningslokaler både i Söderköping och i grannkommunerna.

Historia

Söderköpings Fotoförening bildades i maj 1985. Det var då en liten förening med 6 deltagare, men ökade under året till 14 medlemmar.

Redan från start gick föreningen med i Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges fotoklubbar, som funnits sedan 1946. Numera är föreningen också medlemmar i Östsvenska Fotodistriktet.

SFF drivs som en ideell förening, som arbetar efter stadgar, i stadgarnas §1 står att läsa : ”Föreningens ändamål är att verka för fotgrafiens utveckling och att utgöra ett samband mellan personer intresserade härför”. Detta har under alla år föreningen funnits inneburit att det arrangerats olika aktiviteter såsom utställningar, tävlingar, utflykter m.m.

Varje månad, förutom sommarmånaderna, hålls månadsmöten med olika arrangemang som bidrar till att hålla fotointresset och kunskaper uppe hos medlemmarna. Det har varierat gällande antal medlemmar i föreningen, år 2014 är antalet uppe i ca 40 medlemmar, vilket dagens styrelse kan utläsa från tidigare dokumentation, är mer än det varit någon gång tidigare.

År 2023 har vi 26st medlemmar.

Foto, Martin Wallberg